Vol552模特白茹雪海南旅拍淡蓝色收身衣配白短裙秀豪乳翘臀诱惑写真41P白茹雪模范学院

Vol552模特白茹雪海南旅拍淡蓝色收身衣配白短裙秀豪乳翘臀诱惑写真41P白茹雪模范学院

阴阳俱紧,至于吐利,紧脉不去,此亡阳也。其人静而时烦,与躁而无暂安者迥殊矣。

若食入口即吐,干姜黄连黄芩人参汤主之。桂枝功,谓桂枝汤功能治中风虚邪也。

伤寒,大吐大下之,极虚,复极汗者,以其人外气怫郁。下利是里寒,身痛是表寒。

所以然者,胃中虚冷故也。脉数有虚有实,渴亦有虚有实。

麻黄证本无汗,发汗多亦亡津。使其着眼处,不是为阳明分中风伤寒之法也。

今自利清水,疑其为寒矣,而利清水时,必心下痛,必口燥舌干,是土燥火炎,脾气不濡,胃气反浓,水去而谷不去,故纯青也。阳邪嗌干腹满痛,误下时痛大实疼,大承桂枝加芍大,脉弱芍大当审行。

Leave a Reply